Jianguomenwai Bridge, Beijing, 1989 (Photo: Liu Heung Shing) [658×1000]