Warsaw’s State Police in Body Armor (Policja Panstwowa m.st. Warszawy) Warsaw 1934. Photo by Willem van de Poll [620X859]